COVS Roermond e.o.
Met de COVS ben je ook als scheidsrechter een echte teamspeler!

Statuten & Reglementen

Zoals het verenigingsrecht vereist, zijn de statuten van de Scheidsrechtersvereniging Roermond e.o. vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De laatste wijziging van de statuten vond plaats in 1979.


Het huishoudelijk reglement en Privacy reglement zijn recentelijk nog gewijzigd en in de ALV van maart 2020 formeel vastgesteld.