COVS Roermond e.o.
Met de COVS ben je ook als scheidsrechter een echte teamspeler!

Bestuur

Peter Berben

Peter Berben

Positie Voorzitter

Periode 2017 - 2024

Tjitte Ploegstra

Tjitte Ploegstra

Positie Secretaris

Periode 2019 - 2023

Vacature

Vacature

Positie Penningmeester

Bankrekening NL56 RABO 0150325088

Rabobank Midden-Limburg

Johan Hodzelmans

Johan Hodzelmans

Positie Lid

Periode 2008 - 2024

Bernard Schenk

Bernard Schenk

Positie Lid

Periode 2016 - 2024

Commissies

Voetbalcommissie

 

Kascontrolecommissie
SpelregelcommissieJohan Hodzelmans
Huub Lemmens
Danny van Riet

Albert Sons
Peter Vrenken
Vacature
 

Tjitte Ploegstra
Vacature